ผู้บริหาร

นายอภิญญา  สุจริตตานันท์
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ว่าง

 


ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

758322
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
76
151
498
756951
3959
11179
758322

Your IP: 192.168.2.69
2020-11-25 09:36

มาตรฐานการให้บริการ

3. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.2/ว 118 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562)

ฮิต: 177

 

 

          

Attachments:
Download this file (05062563.pdf)05062563.pdf[ที่ กค 0409.2/ว118 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562]1169 kB