ผู้บริหาร

นายอภิญญา  สุจริตตานันท์
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ว่าง

 


ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

758330
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
84
151
506
756951
3967
11179
758330

Your IP: 192.168.2.69
2020-11-25 10:11

มาตรฐานการให้บริการ

1. มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.2/ว 326 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560)

ฮิต: 61